Naujos galimybės 2016

2017 m. lapkričio mėn. 15 d. mūsų įmonė baigė įgyvendinti projektą pavadinimu „UAB „GERALDA“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose”.iš dalies finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal priemonę „Naujos galimybės”. Projekto tikslas: didinti įmonės konkurencingumą, vykdant įmonės ir jos produkcijos pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Visa tai turėtų atsiliepti eksporto apimčių didinime. Bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 42.947,00 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 42.947,00 EUR. Bendra projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė 85.894,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu bendrovė dalyvavo svarbiausiose įmonės rinkai tarptautinėse parodose. Inovatyvūs gaminiai, modernūs technologiniai pajėgumai, lankstūs verslo valdymo metodai, kvalifikuoti darbuotojai sudaro puikias prielaidas plėsti eksporto rinkas gaminamai produkcijai. Eksportas leistų panaikinti sezoniškumo įtaką kompanijai, išlaikyti jau sukurtas ir kurti naujas darbo vietas. UAB Geralda vykdo nuoseklią eksporto plėtros strategiją, turi sėkmingo dalyvavimo tarptautinėse parodose patirties. Šių parodų metu įmonė užmezgė produktyvius verslo ryšius su visos eilės šalių įmonėmis. Projektas ne tik sustiprins pareiškėjo pozicijas pasaulinėje rinkoje, bet ir pristatys Lietuvą, kaip kokybiškos plataus vartojimo produkcijos eksportuotoją.

E-sprendimai – įmonės verslo valdymui optimizuoti

UAB „Geralda“ nuolat siekia konkurencinio išskirtinumo, profesionaliai, laiku ir mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant sklandų verslo procesą ir bendradarbiavimą su klientais bei verslo partneriais. Suvaldyti verslo procesus bei priimti savalaikius efektyvius sprendimus ypač svarbu augant užsakovų ir pirkėjų srautui.

UAB „Geralda“ tikslas – efektyvinti įmonės viduje ir išorėje vykstančius procesus – paskatino bendrovę diegti e-verslo sprendinius, kurie integruotų visus svarbiausius verslo procesus į vieną sistemą ir taip sudarytų sąlygas didinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Tokios sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas pareikalavo papildomų investicijų.

Efektyviam gamybos procesui užtikrinti įgyvendinamas projektas „UAB „Geralda“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninius verslo sprendimus“. Sėkmingai įgyvendinti projektą padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę E-verslas LT. Projektui, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą ir bendra investicijų suma 62 733 Eur, įgyvendinti iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudaro 31 366 Eur, likusią dalį lėšų skiria pati įmonė.

Europos Sąjungos fondų parama leidžia užtikrinti aukštą projekto įgyvendinimo kokybę, pasirinktus verslo valdymo sprendimus pilnai pritaikyti ir adaptuoti UAB „Geralda“ poreikiams. Projekto įgyvendinimo metu diegiamas specialiai įmonės poreikiams pritaikytas sprendinys, integruojantis svarbiausius valdymo procesus.

Įgyvendinus projektą, bus įvykdyti pagrindiniai įmonės uždaviniai ir pasiekti projekto tikslai –optimizuotas įmonės valdymo procesas užtikrins ne tik gamybos, bet ir visos veiklos valdymo efektyvumą bei sėkmingą verslo plėtrą.

Moderniųjų technologijų diegimas į gamybinių pajėgumų plėtrą

UAB ,‚Geralda“ strateginis tikslas – ženkliai padidinti įmonės gaminamų produktų pardavimus vietos ir ypatingai užsienio rinkose. Padidinti pardavimus įmonė siekia vartotojams pateikiant inovatyvius ir draugiškesnius aplinkai produktus, kurie pirkėjams suteikia didesnę pridėtinę vertę. Kad tai pasiekti įmonei reikia įgyvendinti eilę uždavinių – sukurti tokius produktus, pritaikyti jų gamybai atitinkamas technologijas, bei pasirūpinti jų realizacija. UAB Geralda kolektyvas sukūrė bei užpatentavo inovatyvų produktą kuriam pagaminti reikalinga unikali ir labai moderni įranga. Šio projekto įgyvendinimas reikalauja papildomų investicijų.

Įgyvendinti šį projektą ir užtikrinti gamybinių pajėgumų plėtrą diegiant modernias technologijas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Regio Invest LT+. Projektui, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą bendra investicijų suma sudaro 2 792 787.00 Eur, iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudaro 977 475.00 Eur, likusią dalį lėšų skiria pati įmonė.

Europos Sąjungos fondų parama ženkliai prisideda prie įgyvendinamo projekto tikslų. Bus įsigyjama nauja ir moderni įranga, kurios pagalba galėsime sėkmingai komercializuoti šį unikalų produktą bei gaminti jį pramoniniais kiekiais.

Įgyvendinus projekto tikslus bus sėkmingai vykdoma įmonės ilgalaikė strategija – didinti įmonės produktyvumą, kuriant klientams didesnę vertę turinčius, draugiškus aplinkai, inovatyvius produktus, jų gamybai naudojant pačią moderniausią įrangą bei technologijas.

UAB „Geralda” energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje

UAB „Geralda” įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „UAB „Geralda” energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0047 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, įsigijo saulės fotoelektrinės įrangą.

Įmonė į projekto įgyvendinimą, pagal finansavimo sutartį investavo 80 227.27 Eur nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), paramos suma siekia 94 842.16 Eur. Bendra viso Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro – 160 749.43 Eur (neįskaitant PVM).

UAB „Geralda“ yra viena didžiausių žvakių gamintojų Lietuvoje, savo veiklą vykdo daugiau nei 20 metų. Įmonė specializuojasi žvakių indeliuose gamyboje, skirtų naudoti patalpose ir lauke. Įmonės pasirinkta kryptis-žiedinės ekonomikos principais grįsta gamyba, kur didžioji dalis naudojamų žaliavų pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių, tame tarpe ir elektros energija.

Kadangi visuose žvakių gamybos procesuose elektros energijos suvartojimas yra ženklus, įmonė ieškodama efektyviausių energijos taupymo priemonių ir siekdama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius nusprendė įsigyti saulės fotovoltinę jėgainę, kuri mažins aplinkos taršą bei turės teigiamos įtakos prisidedant prie klimato kaitos padarinių švelninimo pasaulyje.

Tikime, kad saulės jėgainės įsigijimas leis įmonei pasiekti numatytus tikslus.

UAB „Geralda“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

UAB „Geralda“ vykdo projektą „UAB „Geralda“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0029. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 42.153 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.