Naujienos

Naujos galimybės 2016

2017 m. lapkričio mėn. 15 d. mūsų įmonė baigė įgyvendinti projektą pavadinimu „UAB „GERALDA“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose".iš dalies finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal priemonę "Naujos galimybės". Projekto tikslas: didinti įmonės konkurencingumą, vykdant įmonės ir jos produkcijos pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Visa tai turėtų atsiliepti eksporto apimčių didinime. Bendrovė į [...]

E-sprendimai – įmonės verslo valdymui optimizuoti

UAB „Geralda“ nuolat siekia konkurencinio išskirtinumo, profesionaliai, laiku ir mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant sklandų verslo procesą ir bendradarbiavimą su klientais bei verslo partneriais. Suvaldyti verslo procesus bei priimti savalaikius efektyvius sprendimus ypač svarbu augant užsakovų ir pirkėjų srautui. UAB „Geralda“ tikslas - efektyvinti įmonės viduje ir išorėje vykstančius procesus - paskatino bendrovę diegti e-verslo sprendinius, kurie [...]

Moderniųjų technologijų diegimas į gamybinių pajėgumų plėtrą

UAB ,‚Geralda“ strateginis tikslas - ženkliai padidinti įmonės gaminamų produktų pardavimus vietos ir ypatingai užsienio rinkose. Padidinti pardavimus įmonė siekia vartotojams pateikiant inovatyvius ir draugiškesnius aplinkai produktus, kurie pirkėjams suteikia didesnę pridėtinę vertę. Kad tai pasiekti įmonei reikia įgyvendinti eilę uždavinių – sukurti tokius produktus, pritaikyti jų gamybai atitinkamas technologijas, bei pasirūpinti jų realizacija. UAB [...]

UAB „Geralda” energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje

UAB "Geralda" įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „UAB "Geralda" energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0047 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, įsigijo saulės fotoelektrinės įrangą. Įmonė į projekto įgyvendinimą, pagal finansavimo sutartį investavo 80 227.27 Eur [...]

UAB „Geralda“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

UAB „Geralda“ vykdo projektą „UAB „Geralda“ verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0029. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 42.153 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo [...]