Moderniųjų technologijų diegimas į gamybinių pajėgumų plėtrą

UAB ,‚Geralda“ strateginis tikslas – ženkliai padidinti įmonės gaminamų produktų pardavimus vietos ir ypatingai užsienio rinkose. Padidinti pardavimus įmonė siekia vartotojams pateikiant inovatyvius ir draugiškesnius aplinkai produktus, kurie pirkėjams suteikia didesnę pridėtinę vertę. Kad tai pasiekti įmonei reikia įgyvendinti eilę uždavinių – sukurti tokius produktus, pritaikyti jų gamybai atitinkamas technologijas, bei pasirūpinti jų realizacija. UAB Geralda kolektyvas sukūrė bei užpatentavo inovatyvų produktą kuriam pagaminti reikalinga unikali ir labai moderni įranga. Šio projekto įgyvendinimas reikalauja papildomų investicijų.

Įgyvendinti šį projektą ir užtikrinti gamybinių pajėgumų plėtrą diegiant modernias technologijas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Regio Invest LT+. Projektui, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą bendra investicijų suma sudaro 2 792 787.00 Eur, iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudaro 977 475.00 Eur, likusią dalį lėšų skiria pati įmonė.

Europos Sąjungos fondų parama ženkliai prisideda prie įgyvendinamo projekto tikslų. Bus įsigyjama nauja ir moderni įranga, kurios pagalba galėsime sėkmingai komercializuoti šį unikalų produktą bei gaminti jį pramoniniais kiekiais.

Įgyvendinus projekto tikslus bus sėkmingai vykdoma įmonės ilgalaikė strategija – didinti įmonės produktyvumą, kuriant klientams didesnę vertę turinčius, draugiškus aplinkai, inovatyvius produktus, jų gamybai naudojant pačią moderniausią įrangą bei technologijas.