E-sprendimai – įmonės verslo valdymui optimizuoti

UAB „Geralda“ nuolat siekia konkurencinio išskirtinumo, profesionaliai, laiku ir mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant sklandų verslo procesą ir bendradarbiavimą su klientais bei verslo partneriais. Suvaldyti verslo procesus bei priimti savalaikius efektyvius sprendimus ypač svarbu augant užsakovų ir pirkėjų srautui.

UAB „Geralda“ tikslas – efektyvinti įmonės viduje ir išorėje vykstančius procesus – paskatino bendrovę diegti e-verslo sprendinius, kurie integruotų visus svarbiausius verslo procesus į vieną sistemą ir taip sudarytų sąlygas didinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Tokios sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas pareikalavo papildomų investicijų.

Efektyviam gamybos procesui užtikrinti įgyvendinamas projektas „UAB „Geralda“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninius verslo sprendimus“. Sėkmingai įgyvendinti projektą padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę E-verslas LT. Projektui, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą ir bendra investicijų suma 62 733 Eur, įgyvendinti iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudaro 31 366 Eur, likusią dalį lėšų skiria pati įmonė.

Europos Sąjungos fondų parama leidžia užtikrinti aukštą projekto įgyvendinimo kokybę, pasirinktus verslo valdymo sprendimus pilnai pritaikyti ir adaptuoti UAB „Geralda“ poreikiams. Projekto įgyvendinimo metu diegiamas specialiai įmonės poreikiams pritaikytas sprendinys, integruojantis svarbiausius valdymo procesus.

Įgyvendinus projektą, bus įvykdyti pagrindiniai įmonės uždaviniai ir pasiekti projekto tikslai –optimizuotas įmonės valdymo procesas užtikrins ne tik gamybos, bet ir visos veiklos valdymo efektyvumą bei sėkmingą verslo plėtrą.