UAB „Geralda” energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje

UAB „Geralda” įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „UAB „Geralda” energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įmonėje“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0047 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, įsigijo saulės fotoelektrinės įrangą.

Įmonė į projekto įgyvendinimą, pagal finansavimo sutartį investavo 80 227.27 Eur nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), paramos suma siekia 94 842.16 Eur. Bendra viso Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro – 160 749.43 Eur (neįskaitant PVM).

UAB „Geralda“ yra viena didžiausių žvakių gamintojų Lietuvoje, savo veiklą vykdo daugiau nei 20 metų. Įmonė specializuojasi žvakių indeliuose gamyboje, skirtų naudoti patalpose ir lauke. Įmonės pasirinkta kryptis-žiedinės ekonomikos principais grįsta gamyba, kur didžioji dalis naudojamų žaliavų pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių, tame tarpe ir elektros energija.

Kadangi visuose žvakių gamybos procesuose elektros energijos suvartojimas yra ženklus, įmonė ieškodama efektyviausių energijos taupymo priemonių ir siekdama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius nusprendė įsigyti saulės fotovoltinę jėgainę, kuri mažins aplinkos taršą bei turės teigiamos įtakos prisidedant prie klimato kaitos padarinių švelninimo pasaulyje.

Tikime, kad saulės jėgainės įsigijimas leis įmonei pasiekti numatytus tikslus.